0758 22 57 88

Super Killer 25T EC insecticid concentrat 10ml

PEST REPELLER
cod produs: 141265
Super Killer 25T EC insecticid concentrat 10ml
Descrierea Produsului
Descriere produs

DENUMIREA: SUPER KILLER 25T-EC

CATEGORIA DE UTILIZATORI: Profesionali și populație.

DOMENIUL DE UTILIZARE: Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode.

Aria de aplicare: Combaterea insectelor zburătoare și târâtoare (muște, țânțari și gândaci).

COMPOZIȚIE:

Cipermetrină (Nr. CAS 52315-07-8, Nr. CE 257-842-9)–25,0%,

Tetrametrin (Nr.CAS7696-12-0, Nr.CE231-711-6)–0,25%.

INDICAȚII DE UTILIZARE:

SUPER KILLER 25T - EC este indicat în combaterea căpușelor, gândacilor, gândacilor de bucătărie, muștelor, țânțarilor, furnicilor. Produsul distruge insectele adulte, larvele și ouăle din: locuințe, crescătorii de animale, clădiri industriale, spitale, școli, hoteluri, farmacii, laboratoare, depozite, sere, trenuri, camioane și vapoare.

MOD DE ACŢIUNE:

Substanțele active, cipermetrina și tetrametrina, sunt insecticide din clasa piretroizilor de sinteză ce acționează prin contact și ingestie. Aceste substanțe au și efect acaricid datorită proprietăților lor lipofile, esterii piretroizi sunt neurotoxici și produc paralizia acarienilor. Produsul are acțiune paraziticidă foarte bună în doze mici.

Metoda de aplicare: prin pulverizare pe suprafețe.

Concentrația soluției de lucru / doza de aplicare:

- combaterea țânțarilor, muștelor, furnicilor: 0,1 % s.a. (4 ml produs/ l apă);

- combaterea gândacilor, căpușelor: 0,2 % s.a. (4 ml produs/ 0,5 l apă);

- pentru interior - stropiri locale ale suprafețelor cu un strat uniform de soluție (30-35 ml soluție de lucru/ m2);

- pentru exterior - aplicații locale pe terase, geamuri, depozite de gunoi, vegetație.

- barieră de protecție - banda de 2-3 m în jurul clădirii (pe o distanță de cca 1m). Se aplică un strat uniform de soluție (cca 200 ml soluție/m2);

- combaterea gândacilor de bucătărie în interior: soluție 0,0625 % s.a.(2,5 ml produs/ 1 l apă), cu o rată de aplicare de 1 l soluție de lucru/ 20m2.

Atenție:

Se va utiliza numai soluție diluată, proaspăt preparată și bine omogenizată.

Produsul nu se aplică pe animale.

Suprafețele din adăposturile de animale supuse deparazitării cu SUPER KILLER 25T - EC vor fi supuse unei curățiri mecanice riguroase, urmată de spălări cu jet de apă.

Nu se efectuează deparazitări pe timp ploios.

Suprafețele care au fost deparazitate nu se spală cu apă.

Nu se va utiliza la stropitul plantelor și semințelor destinate consumului uman.

A nu se lăsa la o temperatură sub 10°C .

Remanență:

Pentru gândaci Periplaneta americana remanența este de 14 de zile, pentru căpușe Rhipicephalus sanguineus este de 28 de zile, iar pentru restul speciilor remanența este de 21 de zile.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR:

Inhalare: se va transporta persoana expusă la aer curat. Solicitați sfatul medicului.

Contactul cu pielea: spălați pielea contaminată cu multă apă (la 20-30°C) și săpun. Scoateți hainele și încălțămintea contaminate.

Contactul cu ochii: spălarea ochilor cu apă timp de ≈10-15 min., ținând pleoapele complet deschise; dacă purtați lentile de contact, îndepărtați-le imediat. Solicitați sfatul medicului.

Ingestie (înghițire): solicitați imediat asistență medicală. Nu se provoacă voma. Se clătește gura cu apă (apă la temperatura la 20-30°C). În cazul înghițirii accidentale, și dacă este conștientă, persoana expusă trebuie să bea mici cantități de apă~500 ml. Opriți administrarea apei dacă persoana are greață deoarece există risc de aspirație a vomei. Nu induceți voma decât la indicația personalului medical, nu administrați niciodată nimic pe cale orală unei persoane aflate în stare de inconștiență. Dacă persoana expusă este în stare de inconștiență se așază în poziție de repaos și se acordă imediat asistență. Mențineți libere căile respiratorii. Deschideți sau desfaceți obiectele de îmbrăcăminte ca gulerul, cravata, bretelele sau cureaua.

INSTRUCTIUNI PENTRU ELIMINAREA ÎN SIGURANŢĂ A PRODUSULUI ŞI A AMBALAJULUI:

Reziduurile de produs, precum și containerele golite trebuie împachetate, sigilate și etichetate în vederea eliminării ca deșeuri conform legislației în vigoare. Produs periculos pentru mediu. Eliminați produsul în conformitate cu legislația în vigoare.

Legislația privind eliminarea deșeurilor:

Directiva (CE) 98/2008 privind eliminarea deșeurilor.

Ordonanța Nr. 2 privind depozitarea deșeurilor.

Legislația conform căreia se elimină ambalajele de produs.

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje.

PRECAUŢII:

Se va utiliza numai soluție diluată, proaspăt preparată și bine omogenizată.

A nu se utiliza pe animale.

A se evita contactul animalelor cu benzile de insecticid.

Nu se aplică pe echipamente electrice.

A se evita contaminarea alimentelor și a ustensilelor de gătit.

Se va evita contactul cu produsul, prin inhalare de vapori, stropire, ingerare.

Suprafețele din adăposturile de animale supuse deparazitării cu SUPER KILLER 25T - EC vor fi supuse unei curățiri mecanice riguroase, urmată de spălări cu jet de apă.

Suprafețele care au fost deparazitate nu se spală cu apă.

Orice scurgere în momentul manipulării și depozitării se va curăța imediat.

În timpul manipulării și depozitării produsului se va evita contaminarea altor produse sau a spațiului de depozitare și a surselor de apă și hrană.

Se va evita contaminarea râurilor și lacurilor.

După golire, flaconul nu se refolosește în alte scopuri.

DEPOZITARE:

A se păstra la o temperatură între 10-25°C, ferit de îngheț, în ambalajul original, bine închis, protejat de lumină directă, de surse de căldură, în loc uscat și bine ventilat, departe de materiale incompatibile (acizi și agenți oxidanți puternici), de hrană și băuturi.

Containerele care au fost deschise se reînchid și se păstrează în poziție verticală pentru a preveni scurgerile.

Nu depozitați în containere neetichetate.

Utilizați containere adecvate pentru prevenirea contaminării mediului.

Materiale recomandate pentru containere: flacoane din material plastic.

Recomandări/ restricții privind protecția sănătății și a factorilor de mediu: A nu se utiliza în contact direct sau în prezența animalelor, a hranei pentru animale și a produselor alimentare.

Clasificare, etichete conform regulamentului (CE) 1272/2008 CLP.

Lichid inflamabil              Atenție        Periculos pentru mediu         

    GHS02                            GH07                             GHS09                       

 

 

 

Specificatiile Produsului
Review-uri
Fii primul care isi exprima parerea!
Daca ai testat acest produs ajuta alti utilizatori sa afle cateva detalii despre el.
Ati putea fi interesati si de ...
Produse Vizualizate Recent

Nu exista nici un produs vizualizat recent.

Compara Produse

Nu ai produse in lista de comparatie.

X