0758 22 57 88

BRORAT BLOCK, 1,5 kg

-40%
BRORAT BLOCK, 1,5 kg
Descrierea Produsului

BRORAT BLOCK

INFORMAȚII PENTRU MEDIC


Acest produs conține o substanță anticoagulantă. Dacă este ingerat, simptomele, care pot avea loc cu întârziere, pot include sângerări din nas sau gingii. În cazurile severe, se pot produce hematoame și poate apărea sânge în fecale și urină. Antidot: Vitamina K1 poate fi administrată numai de personal medical/veterinar.
În caz de:
Expunere cutanată, spălați pielea cu apă și apoi cu săpun și apă.  Expunere oculară, clătiți ochii cu apă sau lichid de spălare a  ochilor, țineți pleoapele deschise timp de cel puțin 10 minute.  Expunere orală, clătiți bine gura cu apă. Nu administrați nimic pe gură unei persoane inconștiente. Nu provocați vărsături. În caz de înghițire, contactați imediat un medic și arătați-i  recipientul sau eticheta produsului. Contactați un medic veterinar dacă este înghițit de un animal de companie.

CARACTERISTICI TEHNICE


BRORAT BLOCK 25 este o momeală rodenticidă gata de utilizare bazată pe un anticoagulant activ, cunoscut sub numele de Brodifacum, efi cientă împotriva șoarecelui domestic (Mus musculus), șobolanului gri (Rattus norvegicus), chiar și după o singură ingerare. Formula constă dintr-un bloc de parafină gustos adecvat pentru speciile de rozătoare indicate.
Produsul nu avertizează și nu generează suspiciuni celorlalți
ATENȚIE
UTILIZARE PROFESIONALĂ
CATEGORIA DE UTILIZATORI: PROFESIONIȘTI
ZONA DE UTILIZARE: ÎN și ÎN JURUL CLĂDIRILOR
Compoziție:
100 g de produs conțin:
Brodifacum (nr. CAS 56073-10-0) 0,0025 g
Benzoat de denotaniu (nr. CAS 3734-33-6) 0,001 g
Co-formulanți și substanțe gustoase q.b. la 100 g

INFORMAȚII DE PERICOL
H373 poate provoca leziuni ale organelor (sângelui) prin expunere prelungită sau repetată.
SFATURI DE PRUDENȚĂ
P301 + P310 ÎN CAZUL INGERĂRII: contactați imediat un CENTRU DE TOXIINFECȚII sau un medic.
P308 + P313 ÎN CAZ de expunere sau posibilă expunere, consultați un medic.
P 501 Eliminați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările naționale aplicabile. membri ai populației rozătoare.
BRORAT BLOCK 25 conține o substanță amară pentru a preveni
ingerarea accidentală de către copii.
BRORAT BLOCK 25 poate fi folosit în și în jurul clădirilor industriale (inclusiv magazine, depozite, cale), rurale, civile,  locuințe, beciuri, garaje, cămări, grădini.

ORGANISME VIZATE
Șoarecele domestic (Mus musculus), atât tineri cât și adulți, șobolanul gri (Rattus norvegicus), atât tineri, cât și adulți.

MODURI DE APLICARE


BRORAT BLOCK 25 este o momeală gata de utilizare sub formă de bloc de parafi nă, utilizată exclusiv în recipiente pentru  momeli impermeabile, marcate corespunzător, protejate de agenți atmosferici, împotriva ingerării de către speciile nevizate și dispersiei în mediul înconjurător.

INDICAȚII PENTRU UTILIZARE ȘI AVERTISMENTE

Înainte de utilizare, citiți și respectați instrucțiunile produsului, precum și informațiile care însoțesc produsul furnizat la punctul de vânzare.
Înainte de poziționarea momelilor, studiați zona infestată și faceți o evaluare la fața locului pentru a identifi ca speciile de rozătoare, locurile de activitate și stabiliți cauza probabilă și gradul de infestare. Îndepărtați sursele de hrană ușor accesibile rozătoarelor (de exemplu, semințe sau resturi alimentare). De asemenea, nu curățați zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece acest lucru perturbă numai populația rozătoarelor și face mai dificilă acceptarea momelii.  Produsul trebuie utilizat numai în cadrul sistemului integrat de management al infestației (IPM), care include, printre altele, măsuri de igienă și, acolo unde este posibil, metode fi zice de control.
Luați în considerare măsuri preventive de control (de exemplu: închiderea tuturor tipurilor de orifi cii, eliminarea, pe cât posibil, a tuturor surselor de hrană și apă), pentru a putea verifica cantitatea de produs consumată și pentru a reduce posibilitatea reinfestării. Recipientele cu momeală trebuie plasate în imediata vecinătate a locurilor în care a fost constatată activitatea rozătoarelor anterior (de exemplu, pasarele, cuiburi, garduri pentru intrarea animalelor, deschideri etc.).
Unde este posibil, fixați recipientele cu momeală pe teren sau alte structuri. Momeala trebuie să fi e etichetată în mod clar, indicând faptul că aceasta conține rodenticide și nu trebuie îndepărtată sau deschisă. Atunci când produsul este utilizat în zone publice, zonele tratate trebuie să fi e semnalizate în timpul perioadei de tratament.
Lângă momeală, trebuie să existe un anunț care să indice riscul de otrăvire primar și secundar prin anticoagulant și măsurile de prim ajutor care trebuie urmate în caz de otrăvire. Momeala trebuie aranjată astfel încât să nu fi e scoasă din recipientul de momeală. Nu plasați produsul la îndemâna copiilor, a păsărilor, a animalelor de companie, a animalelor de fermă și a altor animale care nu reprezintă o țintă. Așezați produsul departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale, precum și de uneltele sau suprafețele care pot intra în contact cu produsul. Purtați mănuși de protecție chimice rezistente la manipularea produsului.
Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului. Spălați mâinile și pielea expusă direct după utilizarea produsului. În cazul în care consumul de momeală este scăzut în comparație cu gradul infestării, evaluați repoziționarea punctelor de momeală în alte locuri și posibilitatea de a schimba tipul de momeală.
Dacă, după o perioadă de tratament de 35 de zile, momelile sunt consumate în continuare și nu există o scădere a activității rozătoarelor, este necesar să se determine cauza cea mai probabilă. În cazul în care alte elemente au fost deja excluse, este posibil să aveți rozătoare rezistente: luați în considerare, prin urmare, în cazul în care sunt disponibile, utilizarea unui nonanticoagulant rodenticid sau a unui rodenticid anticoagulant mai efi cient. Luați în considerare și utilizarea capcanelor ca măsură alternativă de control. La sfârșitul perioadei de tratament, scoateți momelile sau recipientele rămase cu momeli. Recipientele cu momeală trebuie să aibă o etichetă cu următoarele informații: “a nu se mișca sau deschide”; “conține rodenticid”; “numele produsului sau numărul autorizației”; “substanță(e) activă(e)” și “în caz de accident, consultați un centru de toxiinfecții. Periculos pentru fauna sălbatică.

DOZE ȘI MODURI DE UTILIZARE


Utilizare în interiorul clădirilor Pentru controlul Șoarecilor domestici (Mus musculus).


Plasați 20-40 g de BRORAT BLOCK 25 pe recipient, egale cu 1-2 momeli în blocuri parafi nate gata de utilizare de 20 grame fi ecare sau egale cu 2-4 momeli în blocuri parafi nate gata de utilizare de 10 g fi ecare. În cazul în care este necesar să introduceți mai multe recipiente, plasați-le la o distanță de aproximativ 10-15 metri unul
de altul și la o distanță de cel puțin 5 metri.
Recipientele trebuie să fi e inspectate la fi ecare 2-3 zile la începutul tratamentului și apoi cel puțin o dată pe săptămână. Astfel, verifi cați integritatea recipientelor, consumul de momeală, și, eventual, eliminați rămășițele rozătoarelor. Când este necesar, completați momeala. Urmați instrucțiunile suplimentare furnizate pentru bunele
practici relevante.


Utilizarea în interiorul clădirilor Pentru controlul Șobolanului gri (Rattus norvegicus)


Plasați 100-200 g de BRORAT BLOCK 25 pe recipient, egale cu 5-10 momeli în blocuri parafi nate gata de utilizare de 20 grame fiecare sau egale cu 10-20 momeli în blocuri parafi nate gata de utilizare de 10 g fiecare. În cazul în care este necesar să introduceți mai multe recipiente, plasați-le la o distanță de aproximativ 5-10 metri unul de altul și la o distanță de cel puțin 5 metri. Recipientele trebuie să fi e inspectate la fi ecare 5-7 zile la începutul tratamentului și apoi cel puțin o dată pe săptămână. Astfel, verifi cați integritatea recipientelor, consumul de momeală, și, eventual, eliminați rămășițele rozătoarelor. Când este necesar, completați momeala.
Urmați instrucțiunile suplimentare furnizate pentru bunele practici relevante.

 

Utilizare în exterior, în jurul clădirilor Pentru controlul Șoarecelui domestic (Mus musculus).

Plasați 20-40 g de BRORAT BLOCK 25 pe recipient, egale cu 1-2 momeli în blocuri parafi nate gata de utilizare de 20 grame fiecare sau egale cu 2-4 momeli în blocuri parafi nate gata de utilizare de 10 g fiecare. În cazul în care este necesar să introduceți mai multe recipiente, plasați-le la o distanță de aproximativ 5-10 metri unul de altul și la o distanță de cel puțin 5 metri. Protejați momeala de condițiile meteorologice (de exemplu, ploaie, zăpadă etc.). Așezați recipientele cu momeală în zone care
nu sunt supuse inundațiilor. Recipientele trebuie să fi e inspectate la fi ecare 2-3 zile la începutul tratamentului și apoi cel puțin o dată pe săptămână. Astfel, verificați dacă momeala este acceptată, integritatea recipientelor, și eliminați rămășițele rozătoarelor. Când este necesar, completați momeala.
Înlocuiți momeala în recipiente dacă aceasta este deteriorată de apă sau contaminată de murdărie
Urmați instrucțiunile suplimentare furnizate pentru bunele practici relevante.

 

Utilizare în exterior, în jurul clădirilor Pentru controlul Șobolanului gri (Rattus norvegicus).

Așezați 100-200 g de BRORAT BLOCK 25 pe recipient, egale cu 5-10 momeli în blocuri parafi nate gata de utilizare de 20 grame fi ecare sau egale cu 10-20 momeli în blocuri parafi nate gata de utilizare de 10 g fiecare. În cazul în care este necesar să introduceți mai multe recipiente, plasați-le la o distanță de aproximativ 5-10 metri unul de altul și la o distanță de cel puțin 5 metri. Protejați momeala de condițiile meteorologice (de exemplu, ploaie, zăpadă etc.). Așezați recipientele cu momeală în zone care nu sunt supuse inundațiilor. Recipientele trebuie să fi e inspectate la fi ecare 5-7 zile la începutul tratamentului și apoi cel puțin o dată pe săptămână. Astfel, verificați dacă momeala este acceptată, integritatea recipientelor, și eliminați rămășițele rozătoarelor. Când este necesar, completați momeala. Înlocuiți momeala în recipiente dacă aceasta este deteriorată de apă sau contaminată de murdărie .Urmați instrucțiunile suplimentare furnizate pentru bunele practici relevante. 

MĂSURI DE PREVENIRE A RISCURILOR

Dacă este posibil, înainte de tratament, informați persoanele prezente de actuala campanie de deratizare.
Pentru a reduce riscul otrăvirii secundare, căutați și eliminați rozătoarele moarte în timpul tratamentului (de exemplu, de cel puțin două ori pe săptămână) la intervale frecvente. Atunci când plasați recipientele în apropierea apelor de suprafață (de exemplu, râuri, iazuri, căi navigabile, baraje, puțuri pentru irigații) sau sisteme de scurgere, împiedicați momeala să intre în contact cu apa. Nu aplicați acest produs direct în puțuri. Produsul nu trebuie utilizat mai mult de 35 de zile fără o evaluare
a stării infestării și a efi cacității tratamentului. Nu utilizați momeli care conțin anticoagulanți activi precum momeli permanente în scopuri preventive sau pentru monitorizarea activității rozătoarelor.
Utilizarea acestui produs ar trebui să elimine rozătoarele în decurs de 35 de zile. În caz de suspiciune de ineficiență la sfârșitul tratamentului (de exemplu, încă se observă rozătoare), solicitați sugestii furnizorului de produse sau apelați la un serviciu de deratizare.
Între aplicări, nu spălați recipientele cu momeală cu apă. Aruncați rozătoarele moarte în conformitate cu legislația în vigoare. La sfârșitul tratamentului, aruncați momeala neconsumată și ambalajul în conformitate cu legislația în vigoare.
Depozitați într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Păstrați recipientul
închis și protejat de lumina directă a soarelui.
Depozitați într-un loc inaccesibil pentru copii, păsări, animale de
companie și animale de fermă.

ALTE INFORMAȚII

Datorită modului lor de acțiune întârziat, rodenticidele anticoagulante pot avea nevoie de 4 până la 10 zile după aportul de momeală pentru a fi eficiente.
Rozătoarele pot fi purtători de boli. Nu atingeți rozătoarele cu mâinile goale: pentru eliminarea acestora, utilizați mănuși sau unelte cum ar fi cleștii.
Acest produs conține un agent de gust amar și colorant.

Specificatiile Produsului
Review-uri
Fii primul care isi exprima parerea!
Daca ai testat acest produs ajuta alti utilizatori sa afle cateva detalii despre el.
Produse Vizualizate Recent

Nu exista nici un produs vizualizat recent.

Compara Produse

Nu ai produse in lista de comparatie.

X